Runa Uruz

Runa Uruz Runa Uruz – znaczenie tej runy powinno wywoływać skojarzenie z siłą i energią, jednak jest to siła wypełniająca cały wszechświat, i nie można jej kontrolować, co najwyżej czerpać z niej inspirację. Mówi też…

Runa Raido

Runa Raido Runa Raido przedstawia metodę i naszą wewnętrzną energię, za pomocą której staramy się dotrzeć do naszych celów. Aby odpowiednio używać tej energii musimy jednak wiedzieć co właściwie chcemy osiągnąć. Runa ta jest też…

Runa Kenaz

Runa Kenaz Runa Kenaz to runa nauki, wiedzy i mądrości. Pokazuje nam właściwe wybory i pozwala unikać pułapek. Symbolizuje światło, które od zawsze było symbolem inspiracji i oświecenia, co przetrwało do czasów współczesnych. Można to…