Runa Tiwaz

Runa Tiwaz Runa Tiwaz często mówi nam o równowadze, do zachowania której powinniśmy dążyć w życiu. Dzięki niej jesteśmy w stanie podejmować właściwe dla nas decyzje oraz postrzegać otoczenie takim, jakie jest. Jeśli wprowadzimy do…

Runa Berkano

Runa Berkano Runa Berkano opowiada nam o cyklu życia, przyrodzie, która zimą zasypia, żeby na wiosnę znów się obudzić do życia, o śmierci i ponownych narodzinach. Odrodzenie może tu przyjąć również wymiar duchowy. Jest również…

Runa Ehwaz

Runa Ehwaz Runa Ehwaz oznacza ruch, symbolizuje więc wszystkie pojazdy których używamy do przemieszczania się. Mówi też o współpracy i więzi naszego ciała i duszy. Metafora jeźdźca na koniu dobrze oddaje naturę tej relacji. I…

Runa Mannaz

Runa Mannaz Runa Mannaz to runa odnosząca się do pierwiastka boskości który ma w sobie każdy z nas. Dotyczy naszej egzystencji i zbiorowego potencjału. Dotyczy wielu sfer życia: naszych marzeń, planów, oraz tego jak widzimy…

Runa Laguz

Runa Laguz Runa Laguz to symbol życiodajnej siły kojarzonej z wodą. Całe życie na naszej planecie zależne jest od wody, runa ta symbolizuje więc uniwersalny ocean, jedność wszelkiego życia: przeszłego, obecnego i przyszłego. Ukryta pod…

Runa Ingwaz

Runa Ingwaz Runa Ingwaz mówi o samotności i izolacji od innych, do której uciekamy się, by mogła w nas przejść przemiana jakiej potrzebujemy. Łączy się z rozwojem osobistym. Jest to też runa patronująca męskiej płodności.…

Runa Dagaz

Runa Dagaz Runa Dagaz jest alternatywą dla runy Jera. Obie odnoszą się do upływającego czasu, jednak Jera mówi o cyklu rocznym, Dagaz zaś o dobowym. Obydwie są też runami zmiany, Jera to zmiana delikatna, zaś…

Runa Othala

Runa Othala Runa Othala dotyczy spraw rodzinnych, własności oraz dziedzictwa. Podobnie jak Fehu, runa ta dotyczy bogactwa, jednak Othala mówi o bogactwie które zostało zebrane przez nas i naszych przodków przez pokolenia, takim jak nieruchomości.…