Kontakt

Teleaudio Dwa Spółka z o. o. Sp.k Al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawatel. +48 22 244 40 90

  • KRS 0000545770
  • NIP 525-10-65-169
  • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowoego

Dział Techniczny: tech@tele

Reklama w serwisie: reklama@ezo-porada.pl

Alternate Text